იტვირთება სურათები...

იტვირთება შრიფტები...

დახმარება

ტექსტების და სურათების მართვის ღილაკი
ამ ღილაკით შესაძლებელია არსებული ტექსტების და სურათების მოდიფიკაცია ან წაშლა, ასევე ფონის ფერის ცვლილება

დამატების ღილაკი
ტექსტის ან სურათის დამატება

დათვალიერების ღილაკი
ეტიკეტის აწყობის შემდეგ მთლიანი პროდუქტის (ბოთლი+ეტიკეტი) შედეგის ნახვა
შენახვის ღილაკი
შექმნილი ეტიკეტის შენახვა, რომ დაამატო კალათაში და შეუკვეთო საბოლოო პროდუქტი
კატალოგიდან არჩევის ღილაკი
ჩვენი კოლექციებიდან ეტიკეტის შაბლონის არჩევა
დახმარების ღილაკი